Pan Tadeusz don’t speak English

Tytułowy Pan Tadeusz jest właśnie takim człowiekiem, który na skutek rozmaitych okoliczności życiowych funkcjonuje na co dzień w języku, którego nie zna.